Αυτό που έχει σημασία στη ζωή έχει τι θυμάσαι και πώς το θυμάσαι. – αναπνοές
Share No Comment