Αγάπα τον άλλο και να μην προσπαθείς να τον αλλάξεις. – αναπνοές
Share No Comment