Μπορεί να φοράω large αλλά ξέρω να αρέσω. – αναπνοές
Share No Comment