Εκείνες οι αγάπες που δεν έχουν κανένα παράδεισο να τις περιμένει. – αναπνοές
Share No Comment