Εκείνες οι γυναίκες που ξέρουν να δίνονται και να αγαπούν πολύ. – αναπνοές
Share No Comment