Οι σκάρτοι άνθρωποι δεν έχουν θέση στη ζωή σου. – αναπνοές
Share No Comment