Είμαι εκείνη που αποτινάσσει τις ταμπέλες για το τι είμαι. – αναπνοές
Share No Comment