Είναι δύσκολο να αγαπώ το άγνωστο, το αμίλητο. – αναπνοές
Share No Comment