Είναι ευλογία να μπορείς να εκτιμάς όσα έχεις. – αναπνοές
Share No Comment