Ηθικό δίδαγμα κάθε τέλους; Πάντα θα υπάρχουν επόμενα. – αναπνοές
Share No Comment