Μεγάλη ατυχία να μπερδεύεις το μυαλό με την καρδιά. – αναπνοές
Share No Comment