Να παίρνεις από τον άλλο ό,τι μπορεί να δώσει. Αν μπορεί… – αναπνοές
Share No Comment