Υπάρχουν άνθρωποι κομήτες και άνθρωποι αστέρια. – αναπνοές
Share No Comment