Μεγάλη υπόθεση να είσαι ήρεμος. Τίποτα δε σε αγγίζει. – αναπνοές
Share No Comment