Ο σεβασμός, για να είναι σεβασμός, πρέπει να είναι αμοιβαίος. – αναπνοές
Share No Comment