Όταν εσύ έχεις «θέλω» κι εκείνος «μπορώ» καμιά απόσταση δε σας χωρίζει. – αναπνοές
Share No Comment